Nhật ký giao dịch

1tydong.com ghi lại hành trình kiếm 1 tỷ đồng từ số vốn ban đầu 230 triệu của một nhân viên văn phòng đẹp trai với khát khao tự do tài chính. Quá trình đầu tư trước ngày 13/9/2021 vui lòng xem tại đây.

Dưới đây là biểu đồ biến động số dư theo tuần (xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại). Nhật ký giao dịch được cập nhật theo tuần.